Record details

Title
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti
Author
    Krčmář, V.
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Ščučka, Jiří
Conference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007/12. : 22.02.2007-23.02.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Pages
    S. 30-37
Notes
    Projekt: GA105/07/1533, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Reinforcing of incoherent coal pillar at longwall face no 39 204 in coal mine Lazy - knowledge, experience
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal pillar reinforcing
    polyurethane grout
Keyword
    204
    č.39
    Dole
    Lazy
    Nesoudržného
    Pilíře
    Porubu
    Poznatky
    Uhelného
    Zkušenosti
    Zpevnění
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá prvními poznatky a zkušenostmi se zpevňováním porušeného uhelného pilíře v předpolí porubu č. 39 204 na dole Lazy. Zpevnění uhelného pilíře bylo navrženo a provedeno tlakovou injektáží pomocí dlouhých injektážních vrtů (až 20 m dlouhých) a injektážní pryskyřice CarboPur WX.Zpevnění bylo provedeno pomocí injektážní technologie, která se pro stabilizaci uhelného pilíře v podmínkách našich uhelných dolů obvykle nepoužívá.
Abstract (in english)
   The paper deals with first knowledge and experiences about incoherent coal pillar reinforcing in the forefield longwall face no 39 204 in colliery Lazy. The reinforcing was designed and realized by means of long grouting boreholes (up to 20 m long) and polyurethane grout CarboPur WX. Designed grouting technology usually doesn´t use for stabilization of coal seam in the local colliery conditions.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012