Record details

Title
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 3
Pages
    s. 325-327
Year
    1984
Classfication no.
    061.23
Conspectus category
    00
Keyword
    1983
    činnosti
    Čs
    ČSAV
    Geologii
    Mineralogii
    Rok
    Společnosti
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2013
Import date
    20. 3. 2014