Record details

Title
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999
Other titles
    Report on activity of geoarchaeological group at the Department of geology and paleontology, Faculty of Science, Masaryk University in 1999
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Přehled výzkumů
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    1
Year
    2000
Keyword
    1999
    činnosti
    Geoarcheologie
    Geologie
    Katedře
    MU
    Paleontologie
    PřF
    Roce
    Skupiny
    Zpráva
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012