Record details

Title
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
Statement of responsibility
    Anton Droppa
Author
    Droppa, Anton
Language
    slovensky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Č. 32
Pages
    s. 145
Year
    1982
Classfication no.
    061.23
Conspectus category
    551
Keyword
    1979
    činnosti
    
    Odbočky
    Pracoviska
    Pri
    Rok
    SAV
    SGS
    Speleologického
    Speleologickej
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2014
Import date
    12. 9. 2014