Record details

Title
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
Statement of responsibility
    Antonín Seifert, Stanislav Vrána, Bohdan Kříbek, Vratislav Pecina
Other titles
    Report of the Project "Assessment of geopotential in the Muyombe area, Zambia"
Author
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Pecina, Vratislav, 1961-
    Seifert, Antonín, 1944-
    Vrána, Stanislav, 1936-
Language
    česky
Source title - monograph
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Pages
    s. 57-58
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    55(1)
    553
    622.1
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    formace Karroo
    gabro
    granitoidy
    kontrola tektonická
    metamorfika
    mezinárodní spolupráce
    nerostné suroviny
    projekt
    proterozoikum
    reliéf
    terénní výzkum
    zdroj potenciální
Geographical name
    Muyombe (Zambie)
    Zambie
Keyword
    Geopotenciálu
    Muyombe
    Okolí
    řešení
    úkolu
    Zambie
    Zhodnocení
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012