Record details

Title
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Other titles
    Report on geologic mapping og the Neogene on the map sheet Kyjov in 1998.
Author
    ,
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    34-221
    1998
    Geologickém
    Kyjov
    Listu
    Mapování
    Neogénu
    Roce
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V roce 1998 proběhlo mapování na listu 34-221 Kyjov. Neogenní sedimenty jsou zastoupeny uloženinami pannonu a sarmatu, místy jsou překryty sedimenty kvartérními - navátými písky a sprašemi. Na základě litologie a biostratigrafie (ostrakodi, měkkýši) bylavymapována souvrství dubňanské (zóna F) a bzenecké (zóny B-E). Sedimenty sarmatu jsou představovány bílovickým souvrstvím místy s relativně hojnou foraminiferovou a měkkýší faunou.V asociaci průsvitných těžkých minerálů převažuje granát, hojněji se vyskytuje také zirkon a staurolit. Místy se vyskytuje až 75-82 % granátu, jež je doprovázen spol. badenských foraminifer ukazujících na možnou redepozici.
Abstract (in english)
   Report on geologic mapping og the Neogene on the map sheet Kyjov in 1998.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014