Record details

Title
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Other titles
    Report on geological mapping of the Ždánice Unit on map sheet 34-221 Kyjov in 1998.
    Report on geological mapping of the Ždánice Unit on map sheet 34-221 Kyjov in 1998
Author
    Bubík, Miroslav
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Thesaurus term
    Western Carpathians, Ždánice Unit, Cretaceous, Paleogene, Neogene, lithostratigraphy, biostratigraphy, Foraminifera, calcareous nannofossils, tectonic
Keyword
    34-221
    1998
    Geologickém
    Jednotky
    Kyjov
    Listu
    Mapování
    Roce
    Zpráva
    ždánické
Abstract (in czech)
   V roce 1998 bylo provedeno geologické mapování 1 : 25 000 na listu 34-221 Kyjov. Je podána předběžná zpráva o biostratigrafických, litostraticrafických a tektonických poznatcích ze ždánické jednotky.

   Výsledky litostratigrafického, biostratigrafického (foraminifery a nanofosílie) a tektonického výzkumu sedimentů ždánické jednotky, flyšové pásmo Západních Karpat
Abstract (in english)
   Report on geological mapping of the Ždánice Unit on map sheet 34-221 Kyjov in 1998.

   Report on geological mapping of the Ždánice Unit on map sheet 34-221 Kyjov in 1998
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014