Record details

Title
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
Statement of responsibility
    Rostislav Morávek
Author
    Morávek, Rostislav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Č. 283
Pages
    s. 32-60
Year
    2005
Notes
    8 obr., 9 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    eroze vodní
    jeskyně
    kras
    krasová výplň
    kvartér
    lom
    ložisko vápence
    Mammalia
    mapování
    monitoring
    objev
    osteologie
    pizolit
    puklina
    radon
    speleologie
    speleotém
    stalagmit
    teplota
    terciér
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vitošov (Šumperk, Zábřeh)
Keyword
    2000-2005
    Dokumentaci
    Karsologickém
    Letech
    Lokalitě
    Objektů
    Speleologických
    Vitošov
    Výzkumu
    Významných
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012