Record details

Title
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Other titles
    Report on Quaternary sediments on the geological map sheet 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 66-68
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    holocén
    kvartér Českého masivu
    litologie
    neogén
    pleistocén
Subject category
    terasy
Geographical name
    České Budějovice
    ČSFR-Čechy
Keyword
    1:50
    32-22
    000
    Budějovice
    České
    Geologické
    Kvartérních
    Listu
    Mapy
    Sedimentech
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012