Record details

Title
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Jiřina Čtyroká, Pavel Čtyroký
Other titles
    Report on the micropaleontological analysis of the Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) in the borehole Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
Author
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Čtyroký, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 32-34
Year
    1991
Notes
    Vyd. 1.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Nosislav
Keyword
    34-12
    Eggenburg
    Mikropaleontologickém
    Miocénu
    Nosislav-3
    Ottnang
    Pohořelice
    Spodního
    Vrtu
    Zpracování
    Zpráva
Abstract (in czech)
   ČGÚk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012