Record details

Title
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě
Other titles
    A report on assemblages of foraminiferas of J-boreholes (the motorway D47, Bělotín) near Hranice in Moravia
Author
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Vol./nr.
    Roč. 8, č. září
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Lower Badenian, foraminiferas, paleoecology
Keyword
    Bělotín
    D47
    Dálnice
    Foraminifer
    Hranic
    J-vrtů
    Moravě
    Společenstvech
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Studium hlubokovodních a mělkovodních společenstev dírkovců sp. badenu v karpatské předhlubni nedaleko Hranic na Moravě.
Abstract (in english)
   A report on assemblages of foraminiferas of J-boreholes (the motorway D47, Bělotín) near Hranice in Moravia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014