Record details

Title
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)
Statement of responsibility
    Ondřej Bábek
Other titles
    Report on the structural research of the central part of the Konice-Mladeč Devonian
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 10-11
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    devon
    drobná tektonika
    horniny karbonátové
    moravský devon a spodní karbon
    zóna střižná
Subject category
    foliace
    lineace
    střižná zóna
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    24-21
    části
    Devonu
    Jevíčko
    Konicko-mladečského
    Strukturně-geologickém
    Střední
    Výzkumu
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012