Record details

Title
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Report on results of the revisional geological mapping of the Jesenice section of the Čistá-Jesenice pluton
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 25-27
Year
    1993
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    mapa geologická
    západočeský pluton
Subject category
    čistecko-jesenický masív
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    13-13
    čistecko-jesenického
    Geologického
    Jesenice
    Jesenického
    Mapování
    Plutonu
    Revizního
    úseku
    Výsledcích
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012