Record details

Title
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Research on medieval construction material and its origin
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Roč. 1993-1994
Pages
    s. 306-307
Year
    1997
Subject group
    archeologie
    historie
    kámen stavební
    petroarcheologie
    provenience
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Horninového
    Materiálu
    Provenience
    Staveb
    Stavebního
    Středověkých
    Výzkumu
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012