Record details

Title
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
Author
    Houzar, S.
    Němečková, Monika
    Novák, M.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Pages
    s. 120-122
Notes
    Projekt: IAA3408902, GA AV ČR
    Překlad názvu: A report on research of tremolite marbles at Kuroslepy in west Moravia (Olešnice Group, Moravicum)
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Kuroslep
    Moravě
    Moravikum
    Mramorů
    Olešnická
    Skupina
    Tremolitověch
    Výzkumu
    Západní
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Mramory u Kuroslep, vystupující v olešnické skupině, tvoří tělesa o mocnosti asi 20 m v metapelitech dlouze protažená ve směru SZ-JV. Minerální asociace kalcitových mramorů je Cal + Phl + Gr + Tr = Qtz = Dol, s akcesorickým pyrhotinem, pyritem a titanitem. V kalcitových tremolitových mramorech výrazně převládá tremolit nad ostatními nekarbonátovými minerály, jen občas se v nich objevují pásky bohatší flogopitem. V minerální asociaci tremolitových mramorů lze vymezit 4 texturně odlišné typy tremolitu. PTX - podmínky lze přibližně odhadnout na základě stability texturně rovnovážných asociací Cal + Tr + Qtz, Tr + Dol + Cal + Phl + Qtz. Uvažujeme-li P celk = 500 Mpa, pak by maximální T metamorfózy tremolitového mramoru odpovídala přibližně 580 o C při XCO2 = 0,2, resp. 620o C při XCO2 = 0, 7. Při Pcelk. = 600 Mpa by teploty byly asi o 50o C vyšší.
Abstract (in english)
   Calcite and dolomite marbles exposed in small quarry near Kuroslepy forms, up to 20 m thick, elongated body in metapelites (biolite- to muscovite-biotite gneiss) of the Olešnice Group (Moravicum). The tremolite marbles with mineral assemblages Cal + Tr + Phl + Gr = Dol = Qtz and Dol + Cal + + Tr = Phl form relative thin layers ( 2 m) within the large metacarbonate body. The PTX conditions of metamorphism estimated from stabilities of the assemblages correspond to Tmax. = 580-620o C at XCo2 = 0.2-0.7 and Tmin. 480-530oC at XCO2 = 0.2-0.6 at Ptotal = 500 Mpa. Althoung marble body occurs close to Bíteš orthogneiss, no relics of the HT/LP metamorphism or metasomatic infiltration skarns are evident.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012