Record details

Title
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Pavla Petrová, Zdeněk Novák, Václav Vrána
Other titles
    A report on research in Černovice borehole HVI-61
Author
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla, 1972-
    Vrána, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 32
Year
    1998
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    Foraminifera
    hladina podzemní vody
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    písek
    průzkum hydrogeologický
    sedimentace šelfová
    štěrk
    vrt
Geographical name
    Brno-Černovice
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Černovice
    HVI-61
    Ivančice
    Vrtu
    Výzkumu
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012