Record details

Title
    Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi
Author
    Fučík, Zdeněk
    Grácová, Milada
    Mantlík, František
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    Aplikace družicových měření v geodézii (01.02.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
Pages
    S. 87-91
Notes
    Projekt: 1P05ME781, GA MŠk
    Projekt: LC506, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: GPS signal processing of the permanent observatories of the GEONAS - Geodynamic network of the AS CR and recent movement assessment among the individual observatories
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geodynamic permanent network
    GPS permanent measurements
    time series
Keyword
    AV
    ČR
    Geodynamické
    GEONAS
    GPS
    Jednotlivými
    Observatořemi
    Observatoří
    Odhady
    Permanentních
    Pohybů
    Signálů
    Sítě
    Současných
    Zpracování
Abstract (in czech)
   Monitorovaná GPS data byla zpracována softwarem Bernese za účelem nalezení pravděpodobných pohybů zemského povrchu mezi jednotlivými observatořemi geodynamické permanentní sítě GEONAS.
Abstract (in english)
   Monitored GPS data were processed by the Bernese software to find probable Earth surface motions between individual observatories of the geodynamic permanent network GEONAS.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012