Record details

Title
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
Statement of responsibility
    Jana Mojžíšková
Other titles
    Data processing from methane emissions measuring in Ostrava town territory
Author
    Mojžíšková, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 2
Pages
    s. 63-70
Year
    2000
Notes
    1 bibl.
    5 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    důl opuštěný
    geologie urbanistická
    hornoslezská pánev
    koncentrace
    metan
    monitoring
    program počítačový
    rizika geologická
    těžba podzemní
    uhelný revír
    útlum těžby
    zemní plyn
    zpracování dat
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Dat
    Jamách
    Koncentrací
    Měření
    Metanu
    Ostravy
    Starých
    území
    Zpracování
Abstract (in english)
   The article deal with the processing of data from methane emissions monitoring in Ostrava town territory, especially with processing of data measured in exhaust bleeders of old (abandoned) shafts. The main subjects are output data processing into the most suitable form for further application (for instance statistic analyses), selection of the best localities for analyses, classification of values into so called "danger classes" and their application using a Microsoft Excel 97 program and Visual Basic for Applications (VBA) programming language
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012