Record details

Title
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
Statement of responsibility
    Josef Honěk, Kerstin Hoňková, Jan Jelínek, Ctirad Schejbal, František Staněk
Other titles
    Processing of geological data from coal deposits
Author
    Honěk, Josef
    Hoňková, Kerstin
    Jelínek, Jan
    Schejbal, Ctirad, 1936-
    Staněk, František, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 41-45
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    001.9
    316.77
    553.9
Conspectus category
    316.77
    553
Subject group
    digitalizace
    geostatistika
    ložisko nerostných surovin
    metoda grafická
    uhlí
    výpočet zásob
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
    zpracování dat
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Geologických
    Ložisek
    údajů
    Uhlí
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012