Record details

Title
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
Statement of responsibility
    Božena Kunová, Josef Mikeš, František Patočka
Author
    Kunová, Božena
    Mikeš, Josef
    Patočka, František
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 4
Pages
    s. 367-378
Year
    1986
Notes
    8 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    50
    552
Conspectus category
    51
    552
Keyword
    Dat
    Diagramu
    Hornín
    Klasifikace
    Matematické
    Metodami
    Morfologie
    Petrologických
    Příkladu
    Q-Ab-Or
    Vulkanických
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012