Record details

Title
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
Statement of responsibility
    Agnieszka Latocha
Other titles
    Origin and diversity of colluvial and alluvial covers in the Eastern Sudetes in the light of sedimentological analysis and radiocarbon dating (SW Poland)
Author
    Latocha, Agnieszka
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 1
Pages
    s. 38-45
Year
    2007
Notes
    4 obr., 3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    aluvium
    analýza petrografická
    datování C14
    denudace
    eroze
    geomorfologie
    granulometrie
    historie
    holocén
    koluvium
    koryto
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    pohoří
    povodí
    sedimentace fluviální
    svah
    využití území
    západosudetská oblast
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Králický Sněžník (Česko a Polsko)
    Polsko - jihozápad
    Rychlebské hory (Česko)
Keyword
    Aluwialnych
    Analiz
    Datowań
    Deluwialnych
    Pokryw
    Radiowęglowych
    Sedymentologicznych
    Sudetach
    świetle
    Wschodnich
    Zróżnicowanie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012