Record details

Title
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
Statement of responsibility
    Marek Jarosiński
Other titles
    Sources of the present-day tectonic stresses in Central Europe: inferences from finite element modelling
Author
    Jarosiński, Marek
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 8
Pages
    s. 700-709
Year
    2006
Notes
    10 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 708-709
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    517
    551.2
Conspectus category
    517
    55
Subject group
    Český masiv
    geologie strukturní
    kontinent
    mapa strukturních hranic
    metoda konečných prvků
    model matematický
    neotektonika
    ohniskový mechanismus
    posun
    recent
    subdukce
    tektonika bloková
    tektonika kompresní
    tlak orientovaný
    vrásnění alpinské
    zemětřesení
    zóna zlomová
Geographical name
    Česko
    Evropa severní
    Evropa střední
    Evropa východní
    Polsko
Keyword
    Elementami
    Europie
    Modelowań
    Naprężeń
    Skończonymi
    Środkowej
    świetle
    Tektonicznych
    Współczesnych
    Zródła
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012