Record details

Title
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
Author
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 9
Pages
    s. 273-275
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Accelerated reworking of floodplain of the small streams in Central Bohemia during the last ten years
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Central Bohemia
    floodplain
    small stream
Keyword
    Deseti
    Letech
    Malých
    Niv
    Oblasti
    Posledních
    Přetváření
    Středočeské
    Toků
    údolních
    Zrychlené
Abstract (in czech)
   V posledních deseti letech došlo ve středočeské oblasti ke zrychlení erozních a transportních procesů na malých tocích, způsobenému zřetelným zvýšením četnosti povodňových situací, a to i v převážně lesních povodích. Analýza geologických dat z tohoto území však naznačuje, že během nejmladší části holocénu (v subatlantiku) proběhly na sledovaných malých tocích ještě mnohem výraznější erozní epizody
Abstract (in english)
   Acceleration of erosin and transport by small streams can be well documented in the Central Bohemia during last ten years. Nevertheless, evaluation of geological data from this territory shows that even more pronounced periods of erosion occured in this area during the youngest part of Holocene (in Subatlantic).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012