Record details

Title
    Zur Geologie des Nationalparks Boehmerwald - Národní park Šumava
Other titles
    Ke geologii Šumavského národního parku
    To the geology of the Šumava National Park
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    německy
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Der Bayerische Wald
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    2
Year
    2003
Thesaurus term
    regional geology, national park, Šumava
Keyword
    Boehmerwald
    Geologie
    Národní
    Nationalparks
    Park
    Šumava
Abstract (in czech)
   krátký popis nejmodernějších geologických výzkumů z území národního parku; před pádem železné opony zde nebyl žádný výzkum umožněn
Abstract (in english)
   a brief description of the modern geological research in the national park; before the political changes no research was possible
Abstract (other)
   kurze Beschreibung der modernsten geologischen Erforschungen im Gebiet de Nationalparks, wo vor dem Einsturz des eisernen Vorhangs keine Forschung moeglich war
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014