Record details

Title
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)
Statement of responsibility
    Erik Artmann, Curd Bues, Dirk Scheuvens & Gernold Zulauf
Other titles
    The tectonometamorphic evolution of the Central Bohemian shear zone between Svatá Kateřina and Rittsteig with special regard on the Rittsteig research well (Bohemian Massif)
    Zur Geologie der Nordostbayerischen Grundgebirgsregion. Digitales Höhenmodell von Bayern (Variant.)
Author
    Artmann, Erik
    Bues, Curd
    Scheuvens, Dirk
    Zulauf, Gernold
Language
    německy
Source title - serial
    Geologica bavarica
Vol./nr.
    Nr. 107
Year
    2003
Notes
    10 obr., 2 fot., 8 tab.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 92-94
    il.
    Zkr. název ser.: Geologica bavar.
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    amfiboly
    analýza petrotektonická
    bohemikum
    chemismus minerálů
    deformace duktilní
    foliace
    granáty
    intruze
    kataklazit
    kdyňský masiv
    metasedimenty
    moldanubikum Šumavy
    plagioklasy
    podmínky P-T
    profil vrtný
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rittsteig (SRN-Bayern)
    SRN-Bayern
    Svatá Kateřina (Klatovy, Klatovy)
Keyword
    Berücksichtigung
    Besonderer
    Böhmische
    Entwicklung
    Forschungsbohrung
    Kateřina
    Masse
    Rittsteig
    Scherzone
    Svatá
    Tektonometamorphen
    Unter
    Zentralböhmischen
    Zwischen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012