Record details

Title
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
Statement of responsibility
    Martina Roblíčková
Other titles
    Animal osteological finds from cave no. 16 (Moravian Karst)
Author
    Roblíčková, Martina
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 96, č. 2
Pages
    s. 113-130
Year
    2011
Notes
    8 obr., fot., diagr., 1 tab., appendix
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    551.4
    599
Conspectus category
    56
Subject group
    holocén
    jeskyně
    Mammalia
    morfometrie
    osteologie
    pleistocén
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    16
    č
    Jeskyně
    Kras
    Moravský
    Nálezy
    Osteologické
    Zvířecí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014