Record details

Title
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Bohdan Kříbek, Mojmír Strnad, Jiří Čejka, Václav Sedláček, Stanislav Hilgard, Eva Šebestová, Hana Macurová
Other titles
    Weathering of fossil organic matter at coal mines spoil banks, tips and talus piles of quarries
Author
    Čejka, Jiří
    Hilgard, Stanislav
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Macurová, Hana
    Sedláček, Václav
    Strnad, Mojmír
    Šebestová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 114-116
Year
    1996
Notes
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    Barrandien
    organická substance
    plzeňská pánev
    průvodní jevy
    sokolovská pánev
    těžba povrchová
    uhlí
    vápenec
    výzkum
    zpráva o činnosti
    zvětrávání
Subject category
    výsypky
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    11-14
    12-33
    12-41
    Beroun
    Dolů
    Fosilní
    Haldách
    Hmoty
    Lomů
    Odvalech
    Organické
    Plzeň
    Povrchových
    Sokolov
    Uhelných
    Výsypkách
    Zvětrávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012