Record details

Title
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků
Statement of responsibility
    Zdeněk Borovec
Author
    Borovec, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 91-104
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    dekorační kámen
    hydratace
    kámen stavební
    komplexy
    mikroorganismy
    stabilita
    zvětrávání
    zvětrávání chemické
Keyword
    Kamenů
    Lišejníků
    Mikroorganismů
    Působením
    Sochařských
    Stavebních
    Zvětrávání
Abstract (in czech)
   V článku je na základě údajů z literatury analyzováno působení mikroorganismů na stabilitu hornin a stavebních a sochařských kamenů. Mikroorganismy se podílejí na chemickém zvětrávání hornin vylučováním enzymů a účinkem anorganických a organických kyselin, které jsou produktem jejich metabolismu. Biogenní působení zesiluje účinek fyzikálních a chemických faktorů zvětrávání.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012