Record details

Title
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
Statement of responsibility
    Jaroslav Broul
Other titles
    Special conditions for "line structures" in undermined and flood areas
Author
    Broul, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    s. 3-6
Year
    2001
Notes
    12 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    hornoslezská pánev
    mechanika zemin
    poškození
    povodeň
    seizmika inženýrská
    stabilizace
    stavby
    stavby dopravní
    uhelný revír
    území poddolované
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Liniových
    Poddolovaném
    Podmínky
    Staveb
    území
    Zátopovém
    Zvláštní
Abstract (in english)
   The matter of this paper devotes to the problems of transport constructions in subsidential and flood areas. The author, the sources and causes of transport constructions demages has analysed. He appears from mining activity tail after 1993 and flood situation in 1997. In closure, the author the dispossals for transport constructions has submitted
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012