Record details

Title
    delta C-13 values of carbon forms in vertical Sphagnum peat profiles in different climatic zones
Author
    Bůzek, František
    Erbanová, Lucie
    Jačková, Ivana
    Novák, Martin
    Pacherová, Petra
    Přechová, Eva
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geochimica et Cosmochimica Acta
Pages
    1
Keyword
    C-13
    Carbon
    Climatic
    Delta
    Different
    Forms
    Peat
    Profiles
    Sphagnum
    Values
    Vertical
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014