Record details

Classfication no.
    550.3/.4
Article
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika