Record details

Classfication no.
    550.7
Article
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
    The kellwasser event in Moravia
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Microbial assemblages microboring experiments - substrate selectivity
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, C.S.S.R.
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Why is 'red marble' red?