Record details

Classfication no.
    551.1
Article
    Analysis of short-period Rayleigh waves recorded in the Bohemian Massif area during CELEBRATION 2000 experiment
    Bipolarity in regular structural patterns
    Continental mantle lithosphere: mosaic of microplates constrained by consistent seismic anisotropy
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Effect of lateral viscosity vartiations in the core-mantle boundary region on predictions of the long-wavelength geoid
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Long memory of mantle lithosphere fabric - LAB constraints from seismic anisotropy
    Najhlbší rotarový vrt v Európe
    Ongoing passive seismic experiments unravel deep lithosphere structure of the Bohemian Massif
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
    Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West-Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data