Record details

Classfication no.
    551.3
Article
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Causes of glaciation periods and of sudden cooling in the present
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Co nejvíce škodí našim půdám?
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Datování hradecké terasy Ohře
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Deklasace recentní teorie erozních procesů humidních krajin
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Denudacja Prakarkonoszy w permokarbonie i mezozoiku
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Detection of Earth impact craters aided by the detailed global gravitational model EGM2008
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Energie postupových větrových vln
    Eolian transport in alpine part of the High Tatra mountains
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Erozní procesy v Moravskoslezských Beskydech
    Euphrates river terraces
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fereto soils at the southeastern margin of Bohemian massif - a mineralogical and geochemical characterization and its application in stratigraphy
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    High-mountain denudational system of the Polish Tatra mountains
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jizera a povodně v Turnově
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
    K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Karlovarská vřídelní deska
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Kolik ledu je v Antarktidě?
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Krása i hrozba pouští
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
    Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Ledovcová zahrada
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Mineralogical and geochemical characterics of Ferreto soils and their application in stratigraphy
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphotectonic effects in fault zones
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    New aspects on chemical composition of groudwater in relation to weathering processes: the crystalline complex of the western Carpathians
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast
    Palaeolithic occupation in the Angara region, East Central Siberia, in the context of Pleistocene climate change
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Phase-lagged amplitude modulation of hemipelagic cycles: A potential tool for recognition and analysis of sea-level change
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pleistocenní permafrost na území Československa
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Posouzení možnosti planárního sesutí skalního svahu
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Povodně v Berouně
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie)
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Record of sea-level change in hemipelagic strata: insights from 2D numerical modeling
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    River bed and stream bank monitoring
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Řešení stability vysokých svahů
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sběr a výzkum klastů
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny)
    Slatinné rašelinisko Zelenka na Záhorskej nížine
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Soil skeleton in Bohemia
    Solární oteplování
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Súľovské skály - krása zrozená z moře
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Synthesis of sintered mullite under decreased temperature
    Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Trace fossils on and above the transgressive surface: substrate consistency and phosphogenesis (Lower Ordovician, St Petersburg region, Russia)
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Typy krápníkových útvarů
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Vápenec a voda
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Vernárska Tiesňava
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní eroze půdy stále aktuální
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy šrodkowej
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Weathering rinds of the Karakorum crystalline rocks
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za krásami erozních útvarů Kappadocie
    Zabráníme ztrátě zemědělské půdy?
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Životnost sanace svahových deformací