Record details

Classfication no.
    012
Article
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    80. výročí narození akademika V. V. Mennera
    100 let od smrti Joachima Barranda
    150. výročí narození slavného českého přírodovědce [Antonína Friče]
    Akademik Jaromír Koutek (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Akademik Quido Záruba - 85 let
    Akademik Vladimír Zoubek k osmdesátníkem
    Akademik Vladimír Zoubek osmdesátníkem
    Alfred Lacroix (1863-1948)
    August Emanuel Reuss (1811-1873)
    Blahopřání akademikovi Vladimíru Zoubkovi k osmdesátinám
    Člen korespondent ČSAV František Fiala osmdesátníkem
    Člen korešpondent SAV Otto Fusán jubiluje
    Doc. Ing. Jan Šilar, CSc., šedesátiletý
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    Docent Dr. František Pauk zemřel
    Docent Jiří Škopek šedesátiletý
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Doz. RNDr. Viliam Sitár, CSc., zum fünzigsten Geburtstag
    Dr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, šedesátiletý
    Dr. Tibor Buday zum siebzichsten Geburtstag
    Erik Stensiö (1893-1984)
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    Dem Gedenken an RNDr. Karol Borza, DrSc.
    Gustav Laube (1839-1923)
    In memoriam Dr. Ing. Miroslav Čermák
    In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
    Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný
    Ing. Vladimír Roth, CSc., sedmdesátníkem
    Jubilej akademika F.V. Čuchrova
    Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Jubileum Evy Hanzlíkové
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Jubileum Zdeňka Vlastimila Špinara
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu
    K nedožitým šedesátinám docenta PaeDr. Vojtěch Bartha, CSc. (1924-1980)
    K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny
    K osmdesátinám RNDr. Vlastislava Zázvorky, CSc.
    K osmdesátým narozeninám RNDr. Břetislava Tvrzníka
    K pětaosmdesátinám akademika Quida Záruby
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K pětasedmdesátinám Prof. Dr. Bohuslava Hejtmana
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana
    K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Lubomíra Kopeckého, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Marie Zukriegelové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Kleina
    K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    K vos´midesjatiletiju akademika Vladimira Zoubka
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    Das korrespondierende Mitglied der ČSAV, univ.-Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. fünfundsiebzigjährig
    Ladislav Zapletal šedesátníkem
    Life jubilee of RNDr. Ján Bystrický, DrSc.
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Na päťdesiatiny Ing. Andreja Džuberu
    Na päťdesiatiny RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc.
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
    Nestor sovětských geologů, akademik D. V. Nalivkin, zemřel
    Nikolaj Vasilijevič Belov zomrel
    Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Osmdesát pět let prof. Aloise Myslivce
    Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Osmdesátiny akademika Jaromíra Koutka
    Osmdesátiny prof. Dr. Rudolfa Jirkovského, CSc.
    Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška
    Otakar Feistmantel (1848-1891)
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    PhDr. Jozef Vozár, CSc., šesťdesiatročný
    Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
    Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem
    Profesor Dr. Ladislav Melioris, Dr.Sc., jubilee
    Profesor Michal Lukniš sedemdesiatnikom
    Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let
    Publikačná činnosť Gustava Fallera
    RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem
    RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
    RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., zemřel
    RNDr. Jozef Forgáč, CSc. - 50 years old
    RNDr. Karel Tuček, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Pavel Fabini jubiluje
    RNDr. Pavel Ostrolucký päťdesiatročný
    RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný
    RNDr. Tibor Buday, DrSc.
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Václav Pesl, CSc. šedesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    Sedmdesát pět let prof. Zdeňka Bažanta
    Sedmdesátiny RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
    Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
    Sto let od narození Jiřího Čermáka
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha
    Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc.
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesát let RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    To the anniversary of doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc.
    To the eighties of prof. acad. J. Koutek
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
    Vladimír Josef Procházka (1862-1913)
    Vladimír Pokorný and czechoslovak paleontology
    Vojenu Ložkovi k šedesátinám
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce
    Za Doc. Dr. Vladimírem Kalabisem
    Za Dr. Jaromírem Šetlíkem, CSc.
    Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
    Za Ing. Martinom Rybárom (3.11. 1924-4.5. 1984)
    Za Ing. Richardem Petrošem
    Za Lubošem Langem (11.11. 1926 - 23.10. 1984)
    Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
    Za RNDr. Františkem Bartasem
    Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985)
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zdeněk Burian (11.II.1905-1.VII.1981)
    Zemřel člen korespondent ČSAV Josef Svoboda
    Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc.
    Zemřel Jan Kořan, DrSc.
    Zemřel RNDr. Ivan Tenčík
    Zomrel akademik Jaromír Koutek
    Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
    Zum Ableben von Professor dr. Adolf Papp
    Zum Lebensjubiläum von RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
    Život a dielo Jána Slávika
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum Dr. Miroslava Střídy, CSc.
    Životní jubileum Jindřicha Štelcla
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
    Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.