Record details

Classfication no.
    016
Article
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    85 let akademika Vladimíra Zoubka
    85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy
    200. výročie narodenia Jozefa Jónása
    Academician G. N. Dolenko seventy years old
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Autorský a věcný register za roky 1953-1982
    Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Československá geografická literatura v roce 1982
    Československá geografická literatura v roce 1983
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám
    Dr. Petr Květoň mladým šedesátníkem
    Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Geomorfolog Jan Krejčí
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    In memoriam RNDr. Stanislava Vosyky, CSc.
    Ing. Adolf Malecha, CSc., jubilantem
    Ing. Dušan Ďurica, CSc., fünfundfünfzigjährig
    Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
    Ing. Jiří Králík, CSc., zemřel
    Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem
    Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jubileum akademika Emila Mazúcha
    Jubileum Dr. D.A. Lilienbergra, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka
    K citacím v geologické literatuře
    K osmdesátinám Ing. Dr. Oldřicha Toldeho
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám profesora Jana Krejčího
    K osmdesátinám profesora Vojtěcha Mencla
    K osmdesátinám RNDr. Jindřicha Rädische
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K pětaosmdesátinám RNDr. Vlastimila Zázvorky, CSc.
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    K stému výročiu narodenia akademika A. E. Fersmana
    K šedesátinám RNDr. Františky Mrni, DrSc.
    K šedesátým narozeninám Ing. V. Šmejkala, CSc.
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Kdo byl -JK- [Jan Krejčí]
    Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Miloš Lomoz šedesátníkem
    Miroslav Váně šedesátníkem
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Nové minerály. IX
    O přemýšlivém přírodovědci Janu Krejčím (28. února 1825 - 1. srpna 1887)
    On the 65th birth anniversary of RNDr. Oto Fusán, DrSc., member-correspondent of Slovak Academy of Sciences
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Profesor Michal Lukniš zemřel
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Promovaný geolog Antonín Kopecký, CSc., šedesátníkem
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem
    RNDr. Dalibor Weiss, CSc., šedesátníkem
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Ján Bystrický, Dr.Sc. zum Gedenken
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Štefan Bučko, CSc., 70-ročný
    Sedemdesiatiny RNDr. Antona Porubského, CSc.Sc.
    Sedmdesáté páté narozeniny profesora Bohuslava Hejtmana
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Slovenské kúpele a minerálne vody v diele Mateja Bela
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od úmrtí geologa Jana Krejčího
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc.
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
    To the 60th anniversary of RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
    To the jubilee of RNDr. Marie Palivcová, CSc.
    To the sixty-year anniversary of Professor Miloslav Böhmer
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Za Doc. Dr. Habil. Janinou Oszast
    Za ing. Janem Bradnou
    Za profesorem Josefem Sekaninou
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
    Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný
    Zomrel Arnold Nemcok
    Zum Lebensjubiläum von univ. Prof. Dipl. Ing. Ján Babčan, DrSc.
    Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška
    Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.