Record details

Classfication no.
    061.23
Article
    2. sjezd České geologické společnosti
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    30 let organizace Moravský kras
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Activity of the Geological survey, Prague in 1982
    Activity of the Geological survey, Prague in 1983
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
    Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Dvadsaťročné jubileum
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No 25; part 3
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Experiment Interkosmos Ťan-Šan 1988
    Fosílne a recentné biotopy Austrálie, ich flóra a fauna : (abstrakt přednášky)
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    Meet the new student representative on the SGA Council
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25)
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    Z činnosti zeměvědných kolegií ČSAV a SAV
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG