Record details

Classfication no.
    061.3
Article
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    1st European Conference on Landslides
    2. evropské sympozium o penetračních zkouškách
    2. mezinárodní konference o uhlí
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    2. mezinárodní symposium o devonu v Calgary
    2. Sjezd české speleologické společnosti
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    3. symposium o geologii Libye
    3. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    3. Sympozium "NEMIRAM"
    3. sympozium o vodohospodářských soustavách
    4. celostátní seminář pracovníků v karotáži
    4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
    5. európske sympózium o zvyšování vyťažiteľnosti ropy
    5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    5. sympózium TATARAMAN '88
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    7. konference o mladším terciéru
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    9. medzinárodný speleologický kongres v Španielsku
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    10. Petrolgeochem 82´
    12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989)
    The 12th congress of the Carpatho-Balkan geological association (Bucharest, 1981)
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15. petrologický seminář
    17. a 18. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    23. Colloquium spectroscopicum internationale
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    27. Mezinárodní geofyzikální sympozium
    28. Medzinárodný geologický kongres
    28. mezinárodní geologický kongres v USA
    31. mezinárodní geofyzikální sympozium
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aerosol sinter and the cave development
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata Zone (Middle Badenian) of the NE part of Vienna Basin (Slovak part)
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Anisotropy of European lithosphere and its changes associated with suture zones
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida)
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Baryt a barytová ložiska
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Gosau Subgroup of Eisenbach brook in Salzkammergut (Upper Austria)
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Biotity třebíčského plutonu
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Black shales from the Malé Karpaty crystalline
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Bohemian Paradise Geopark
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    The Cambrian substrate revolution and its impact on the diversification of early echinoderms
    Carbon isotope analysis (delta 13C) of Early to Middle Devonian carbonates from the Prague Syncline, the Carnic Alps, and the Montagne Noire (Czech Republic, Austria, and France)
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Celoštátna paleontologická konferencia
    Celoštátna študentská vedecká konferencia Stavebníctvo 1983 - sekcia geotechnika
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
    10th Coal Geology Conference
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Complete, early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum (Trilobita) from the Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian)
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Contributions to the lithostratotype of "Hofergrabenmergel" (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian; Upper Austria)
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Český kráter
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Čtvrtá uhelně geologická konference
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    Deposition of Black Shales: why, where and when? (With Special Attention to the Bohemian Massif)
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    The distribution of uranium and thorium in the shales of the Barrandian Area (Central Southwestern Bohemia)
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Dobrčice
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Druhé kolokvium Ars geochimica
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Druhé mezinárodní sypozium o hlavonožcích (Tübingen 1985)
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    EFG-Council Meeting in Prag
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Euoroclay '87 : šesté zasedání evropských jílových skupin
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
    Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR
    Exkurze odborné skupiny inženýrské geologie
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First cryptostome bryozoan from the Silurian of Bohemia
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard Massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure?
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    A general scheme of treatment of black shale samples and some results of X-ray analyses of oriented rock silices
    Genetické a ekomorfologické změny
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemický seminář
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    Geochemie pro životní prostředí
    GeoEng 2000
    Geofyzikálny seminár
    Geofyzikálny seminár
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické či orografické členění reliéfu?
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Český ráj
    Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif)
    Geotektonika
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Geothermal crustal models at some regions in Egypt
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
    Graphite as a source of information concerning the genesis of some deposits in the Spiš Gemer Ore Mts.
    Graphite in Shales and Schists of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    History of trilobite research in Moravia
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland?
    I. celoslovenské stretnutie zberateľov nerastov
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    IGCP regional meetings
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    III. mikropaleontologický seminář : Hodonín 1.-2.10. 1981
    III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informace o 33. fóru pro nerudy
    Informace o odborném semináři "Problematika rozpojitelnosti podloží"
    Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    International conference "State of Geomorphological Research in the Year 2008"
    The 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrská geologie - 2. část
    IV. celoštátny hydrogeochemický seminár
    IV. konferencia o vrtnej a trhacej technike
    IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    IV. setkání evropských sedimentologů
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K některým problémům současného horního práva
    K rozvoji rudného hornictví v ČSSR
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Konference o krasové hydrologii karibské oblasti
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Konference o permotriasu
    Konference o pouštní geologii
    Konference o rizikových odpadech
    Konference o sesuvech při dopravních stavbách
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Kongres sedimentologů v Tunisu
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Die Kreide der Elbtalzone
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Kvartérně geologická konference v polském Pobaltí
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Limits of numerical paleostress analysis
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Lithological and metamorphic development of carbonaceous formations in the Bohemian Massif
    Lithospheric thermal regimes in Europe
    Ljudi i okamenelosti
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Luminescence analysis in speleology
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts.
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Medaile Ernsta Macha
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Mezinárodní konference o termoluminiscenčním datování
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Ministr geologie SSSR v Československu
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelling of hysteresis curves of magnetite-hematite mixtures
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morphological disparity within Sarmatian and Pannonian populations of Cyprideis from the Vienna Basin
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mystery of the Prague Fault
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    New trends in speleology
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Ochrana podzemních vod v USA
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Organic matter associated with uranium mineralization in the Permian of the Choč nappe (The West Carpathians Mts.)
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Oslavy G.C. Laubeho
    Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrolgeochem 1985
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    Poučení pro naši sedimentologii
    Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně
    Povrchové a připovrchové procesy
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preface
    Preface
    Preface
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Problematické zeminy
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Professor Musil - 75
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Progress of palaeobotanical research in 2006 and 2007
    Project "Quaternary glaciations in the Northern hemisphere" and its achievements
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První kolokvium Ars geochimica
    První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Quido Záruba a sesuvy
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon risk research in the Czech Republic
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Record of sea-level change in hemipelagic strata: insights from 2D numerical modeling
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Pécs, October 2007
    Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Šlapanice
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Report on ferns of the Bohemian Cenomanian and their spores in situ
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian boundary interval - Kněžívka of NW margin of Prague
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    The Role of Organic Matter Rich Formations in the Metallogeny of the Bohemian Massif: an Overview
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    The Saxonian Granulite Massif (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif): Indications for the crustal evolution of the Central European Variscides from U-Pb-LA-SF-ICP-MS zircon ages
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentologie
    Sedimentologové z celého světa se sešli v Austrálii
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Seismic anisotropy in continental upper mantle
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
    Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
    Seminář o metodických příručkách
    Seminář o neotektonice
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Seminář "Pokroky v paleontologii" - Praha 1982
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    The sensitivity of the fluviale sediments as paleoclimatic indicators
    Separation and study of heavy minerals from shales of the Barrandian
    Sequence stratigraphy of Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic): preliminary results
    Sequence stratigraphy of the Elbtal and Danubian Cretaceous groups (Germany) : tentative Cenomanian-Turronian correlations across the Bohemian Massif
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silurian and Devonian Foraminifera from the Barrandian area (Czech Republic)
    Silurian graptolites from North Cape turbidites
    Silurian/Devonian boundary sequence: Variation of organic matter as a function of energy fluctuations in the depositional system (Dadas Fm., SE Turkey)
    Silurian/Devonian boundary sequences: global and environmental significance of enhaced bioproductivity
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Služby ČGS v 21.století
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Soil skeleton in Bohemia
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Some mineralization types bound to Lower Paleozoic black shales and lydites of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Staronový fenomén geoparků
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
    Stratigraphic distribution of the class Hyolitha (Mollusca) in the Barrandian area (Czech Republic)
    A stratigraphic hiatus of middle holocene layers in Czechoslovakia : palynological and C-17 evidences
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
    Stratigraphy, chemistry and origin of the Lower Silurian black graptolithic shales of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural map of the basement of Europe
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Město Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní geologie a geotektonika
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    A Study of Reflectance of Dispersed Organic Matter in Selected Samples of Clay Shales from Barrandian Region
    Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge : the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Survival and recovery after the 'utilis extinction Event' - Litohlavy
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Symposium Bicentennial gold '88
    Sympozium Gold 89 in Europe
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Sympozium NEMIRAM 4
    Sympozium NEMIRAM 1983
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové
    Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Table ronde internationale sur Montceu-Lesmines
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Tectonic significance of Moldanubian MORB- and WPB-type amphibolites in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Tectonic structure and seismic activity in West Bohemia swarm region
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    The Teplá-Barrandean block in Devonian and Early Carboniferous times: Ski Resort or Beach Club?
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Thermal structure of the lower mantle
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Thermo-gravimetric analysis applied to study of carbonaceous matter extracted from metasedimentary schists of the Nízké Tatry crystalline complex
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    TRILO 2012: horké novinky z prvohor
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
    Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    Účast geofyziků na 28. MGK
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Uranium activates in karst regions
    The use of biological methods in studies of karst
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Vend na jižní Moravě?
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vertical extrusion and horizontal spreading of orogenic lower crust: a key exhumation mechanism in large hot orogens
    VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve
    VII. konference o silikátových surovinách
    VIII. Kongres regionálního výboru pro stratigrafii mediteránního neogénu (RCMNS)
    VIII. medzinárodný speleologický kongres v USA
    VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) - Mąchocice Kapitulne, 22-25.04.2010
    Vize portálu české geologie
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
    Vulkanická skla v roce 1987
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France)
    Western Bohemia eartthquake swarm area - what can we see in seismograms from local events
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
    Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010
    XIII. svetový banícký kongres v Štokholme
    XIII. Světový hornický kongres
    XVI. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    XXV. celoštátny geologický zjazd v Žliline
    XXXII. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    XXXV. hornicko-hutnické dny ve Freibergu
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zkušenosti z Freiberských hornicko-hutnických dnů
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zonálnost pňů Li-F granitu
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zrýchlena lineárna erózia v povodí Nitry
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps