Record details

Classfication no.
    061.6
Article
    2. strukturně geologický seminář
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    25 let Ústavu nerostných surovin
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    30 rokov činnosti Baníckeho ústavu
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    The 40th volume of "Geologický zborník - Geologica carpathica"
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Activity of the Geological survey, Prague in 1985
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1986
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Čtvrtá porada předsedů a tajemníků společnosti VTS socialistických států
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Dohoda o spolupráci v geologii s VSR
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    National report of the Czech Republic
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko)
    Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí
    Registr hydrogeologických vrtů v Geofondu
    Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Technika a automatizace ve službách geologické informatiky
    Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Třicet let Katedry paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1952-1982)
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Učastije ČSAN v razvitii čechoslovackich nauk i vypolnenije jej daľnejšich zadač
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let
    Vědeckotechnická spolupráce s PLR
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany
    Z činností vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV
    Z pracovišť brněnského n.p. Geotest
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1980 : mineralogicko-petrografické oddělení
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení