Record details

Classfication no.
    371
Article
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava