Record details

Classfication no.
    504.3
Article
    Advances in cave aerosol research
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR