Record details

Classfication no.
    528.8
Article
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Dálkový průzkum neživé přírody
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země z družic
    Dešifrirovanije sistemy planetarnych razryvov s pomošč´ju kosmičeskich snimkov na territorii ČSSR
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma?
    Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Linear and circular structures of the Bohemian massif - comparison of satelite and geophysical data
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země