Record details

Classfication no.
    528.9
Article
    The construction of heat flow density maps
    Construction of stripped gravity maps of the Bohemian massif
    First version of geodynamic, palinspastic maps series of the west Carpathian Neogene on scale 1 : 1 000 000
    Geological interpretation of gravity maps of Czechoslovakia
    Geologická mapa Slovenského Rudohoria - východná časť
    Geologické mapovanie Dr. Hugóa Böckha v Gemeri
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Inženierskogeologická rajonizácia pre územný projekt zóny Bánská Bystrica-Podlavice
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Mapovacie geologické vrty z okolia Švedlára a Mníška nad Hnilcom ŠV-1, ŠV-2, ŠV-3, MH-1, MH-2, MH-3
    Mapování SHR ve valkých měřítkách
    Mapy inžinierskogeologického rajónovania pre účely urbanizácie
    Metodické příručky ke geologickému mapování v měřítku 1:50 000 v SSSR
    Naša prvá mapa zo snímok družice
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Vývoj geologického mapovania na Slovensku
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Zastowanie zdječ termalnych w kartowaniu krajoobrazowym
    Zostavenie inžinierskogeologických máp v okolí Prešova