Record details

Classfication no.
    55(1)
Article
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    10 km minimum throw along the West Bohemian shear zone : evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    40 let ložiska Kostelany
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    50 let CHKO Moravský kras
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    ALP 2002 Seismic Experiment
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Ambiguous moment tensors and radiation patterns in anisotropic media with applications to the modeling of earthquake mechanisms in W-Bohemia
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amfiboly
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amphibia of Enspel (Late Oligocene, Germany)
    Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea Formation (Silurian/Devonian transition), southern Peru
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Analysis of multi-component natural remanent magnetization based on the thermal demagnetisation spectrum
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Analysis of short-period Rayleigh waves recorded in the Bohemian Massif area during CELEBRATION 2000 experiment
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analysis of the stripped gravity map of the Pannonian Basin
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Anisotropy of European lithosphere and its changes associated with suture zones
    Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust
    Anomalie termiczne nad strefa kontaktowa pienińskiego pasa skalkowego z fliszem podhalańskim
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Anomalously hot gradient of Barrovian sequence in the Silesian zone (Bohemian Massif): an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida)
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Application of the three-dimensional inverse problem of gravimetry to the region of the Little Carphatians
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Archeology in Prague and the research of environment
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Around the Early/Middle Miocene (Karpatian/Badenian) boundary in the Austrian Neogene basins : a story of gaps
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Articulated exoskeleton of the Trilobite Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 in the Moravian Karst (Trilobita, Czech Republic)
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Atraktivní travertinové vodopády
    An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia
    Automatic location of swarm earthquakes from local network data
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a drawdown salina basin
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen südlich von Mailberg auf Blatt 23 Hadres und in der Umgebung von Tiefenthal auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Bericht 2002 über Mikromorphologie, Typologie und Stratigraphie quartärer Böden vom Buriweg in Langenlois auf Blatt 38 Krems
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über paläobotanische Untersuchungen der Flora der Gosau-Gruppe von Jainzen NW von Bad Ischl auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2008 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau-Gruppe des Kohlbachgrabens nördlich von St.Gilgen auf Blatt 65 Mondsee
    Bericht 2008 über Untersuchungen von Brachiopoden in den Raibler Schichten auf Blatt 65 Mondsee
    Bericht 2009 über Untersuchungen unterjurassischer Brachiopoden auf Blatt 65 Mondsee
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Beziehungen des variszischen Orogens zur osteuropäischen Tafel in Mitteleuropa
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Biotity třebíčského plutonu
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Blocks of west Carpathians and Neogene molasse basins
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    Bohemia kratero
    Bohemian Cretaceous Basin
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Bohemian Paradise Geopark
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida)
    Borek near Česká Lípa
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Brno-Královo Pole
    Březno near Louny
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Budvaricarpus, a new Normapolles producing flower from South Bohemia (Late Cretaceous, Czech Republic)
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Cadomian, Variscan and Alpine imprints in the Bohemian Massif
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Catalogue of the Triassic and Lower Jurassic Brachiopod holotypes (excl. Bittner) in the collections of the Geological Survey of Austria
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Celestiny ze Sahary
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophilia) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (Lower Turonian, Czech Republic
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    The coiled Devonian crinoid Ammonicrinus - a spined soft-bottom dweller feeding through active ligament pumping
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
    Combination of different space geodesy techniques for EOP and terrestrial reference frame determination
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Continental biostratigraphy and correlations of the Korneuburg Basin (Karpatin) and the Grund Beds /Molasse Basin (Early Badenian)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    The continuum between Cadomian orogenesis and opening of the Rheic Ocean: Constraints from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating and analysis of plate-tectonic setting (Saxo-Thuringian zone, northeastern Bohemian Massif, Germany)
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Contributions to the lithostratotype of "Hofergrabenmergel" (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian; Upper Austria)
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Crocodile remains from the Middle Miocene (Late Badenian) of the Vienna Basin (Sandberg, Western Slovakia)
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    A cross section through the Moldanubian of the Bohemian Massif and the structural development in its ductile domains
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structure of the eastern Variscides, especially of the Saxothuringian Zone (Erzgebirge - Mid German Crystalline Zone)
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    "Český granát" z Korutan
    Český kráter
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    Děčínský Sněžník Hill
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Deep seismically active fracture zones in Ecuador and northern Peru. Part 1, Ecuador
    Deep seismically active fracture zones in Ecuador and northern Peru. Part 2, Northern Peru
    Deep structure of the Western Carpathians
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Deformation phases in the southern Bavarian Forest: constraints from sheared granitoids
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    The Development of variscan orogene in Europe
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Devonian brachiopods of the Tamesna Basin (Central Sahara; Algeria and North Niger). Part 1
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Die digitale Geologische Karten GK 50 dig ung ihre Nutzung bei der Geologischen Landesaufnahme in Sachsen
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae)
    Discinid brachiopod life assemblages: fossil and extant
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Do Kiruny za železnou rudou
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dobrčice
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahokamové beryly z Písku
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Durchwachsene weibliche Zapfen von Pseudovoltzia liebeana (Geinitz) Florin aus dem Zechstein (Oberperm) von Thüringen
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Palaeozoic Izera (Rumburk) granites from West Sudetes, Poland
    Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Earth orientation parameters and station coordinates from space geodasy techniques
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
    Ein geologisch-geophysikalisches Schema der Grenzregionen zwischen der DDR und der ČSSR
    Elbezone und Osterzgebirge
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Epiquasiplatform features of the central West Carpathians
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    ETR en mar-sedimentoj
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Evolution of anuran assemblages in the Late Cretaceous of Utah, USA
    Evolution of regional metamorphism of the Sophan uplift (the Great Caucasus)
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Exkursion 6 : Westrand der Böhmischen Masse : Ostbayerisches Moldanubikum - Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut, SW-Ecke des Bohemikums
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia)
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Far-zone contributions to topographical effects in the Stokes-Helmert method of the geoid determination
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories
    Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    A field trip to the famennian of the Moravian karst (ČSSR)
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First colour-patterned strophomenide brachiopod from the earliest Devonian of Podolia, Ukraine
    First cryptostome bryozoan from the Silurian of Bohemia
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit)
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    First records of Dammarites albens Presl in Sternberg (Pinopsida?) from the Cretaceous of Austria
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    First report on permineralized angiosperm wood from the Bohemian Cretaceous Basin (Cenomanian, Czech Republic): morphogenus Paraphyllanthoxylon, its species and familial affinity
    First results on stratigraphy and faunal content of the Jurassic between Bad Mitterndorf and Toplitzsee (Salzkammergut, Austria)
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Foliage and seeds of malvalean plants from the Eocene of Europe
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    Forest flora and vegetation of the European early Palaeogene - a review
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    La formation Saouaf dans les synclinuax de la Dakhla (Cap-Bon) te de Saouaf (Tunisie nord orientale)
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní kras Valchovského prolomu
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard Massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure?
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    A general view on the Karkonosze granite
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    The geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geoelectrical investigations in the Cheb Basin/W-Bohemia: An approach to evaluate the near-surface conductivity structure
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geológia okolia Ružbašských kúpelov
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geológia Tuniska
    Geológia Východoslovenskej nížiny
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    Geological structure of the Myjavská pahorkatina (upland) and Čachtické Karpaty Mts.
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická exkurzia do Sklenoteplickej doliny
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická mapa střední části Kuby
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologická stavba a ropoplynonosnost Severního moře
    Geologická stavba
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologické mapování v Libyi
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapování západní Libye
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologie Horažďovicka
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie mezopotámské delty
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologie Slapské přehradní nádrže
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Das geologische Peilsteiner Fenster mit dem ältesten Gesteinskomplex des südwestlichen Moldanubikums
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the Ohře Rift region
    Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Geopark Český ráj
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif)
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Geothermal crustal models at some regions in Egypt
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Goethe a geologie Karlovarska
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Gravity maps of the Vienna Basin
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Guayanská vysočina
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Havajské vulkány
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian Cretaceous and "Plenus event"
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herzyniden und Varisziden in Polen
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    History of trilobite research in Moravia
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden)
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
    How many seismographs do we need to record ground motion at a station?
    Hrabanovská Černava
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranická propast očima geologů
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Humenský vrch Hill
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogen traces in genetically different cassiterites
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrogeology
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    IGCP regional meetings
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    The impact on the litho- and biofacial development of the Mid Devonian Kačaák [Kačák] Event in the Prague Basin, the Graz Palaeozoic and the Carnic Alps
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    In situ spores from Pennsylvanian ferns from Upper Silesian Basin (Czech Republic, Poland)
    Indicators of terrestrial ecosystems in the Karpatian Korneuburg Basin and the Badenian Grund Beds
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Influence of some WEBNET stations on location of earthquakes in West Bohemian subregions Nový Kostel and Lazy
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Intracrustal manifestations of the basalt layer in the development of the moravian block
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria)
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Javoříčské jeskyně
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně v Poniklé
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region)
    Jizerské hory
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken
    A Jurassic brachiopod fauna from the Mitterwand area near Hallstatt (Upper Austria)
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    The k-2 rupture model parametric study: example of the 1999 Athens earthquake
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K mineralogii Českého středohoří
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kadomskie podloże Luzyc
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karbonské tropické pralesy
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    The Kdyně massif, south-west Bohemia - a tectonically modified basic layered intrusion
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinozoisit z Vernířovic
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Komorní and Železná hůrka
    Komořanské jezero Lake
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Konjugierte Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse: variszische und alpidische kinematische Entwicklungen, Projekt S4713
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Kornati a Telašcica
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras východní Kuby
    Krasové územia pohoria Tríbeč
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Die Kreide der Elbtalzone
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křepice
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kučlín near Bílina
    Kudowa-Olešnice granitoid massif
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Kystra
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Labský důl Valley
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Large-scale fold architecture of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien)
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Lithospheric thermal regimes in Europe
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Local variations of stress field orientation in the Czech-German border region determined from fluid-injection induced seismicity (KTB) and earthquake swarms (West Bohemia)
    Loess gorge near Zeměchy
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Luminescence analysis in speleology
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Der "Manebacher Saurier" - ein neuer grosser Eryopide (Onchiodon) aus dem Rotliegend (Unter-Perm) des Thüringer Waldes
    Mantle lithosphere control of crustal tectonics and magmatism of the western Ohře (Eger) Rift
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling of planetary bodies
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezozoikum severnej časti Braniska
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Modelling of the conductance distribution at the eastern margin of the European Hercynides
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Moldanubian granulites and related rocks: petrology, geochemistry and radioactivity
    Moldanubian granulites: source material and petrogenetic consideration
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Moravský porcelanit
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní park Podyjí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    National report of the Czech Republic
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nekotoryje rezuľtaty izučenija Brunii s točki zrenija poznanija jugo-vostočnoj okrainy cenraľno-jevropejskoj epivariskoj platformy
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Neue Einblicke in ein altes Gebirge - die variscide Kruste in Mitteleuropa
    Neue Ergebnisse geomagnetischer Untersuchungen zur Erkundung der Bruchtektonik des Erzgebirges
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    A new aeduellid actinopterygian from the Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) and its relationship to other Aeduellidae
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
    New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    New findings on the geomorphology of Moravia
    New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic
    New genus (Superbirhyncha gen.n.) for a rhynchonellid (Brachiopoda) from the Alpine Upper Triassic
    The new geological 1:150000-scale map of the Bavarian Forest
    New gravity map of Carpathians
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    New local seismological network in southern Bohemia
    A new natural LPO type of clipopyroxene: evidence from EBSD study of eclogite xenoliths from Kaapvaal craton, South Africa
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    New Zealand beetle in Baltic Amber - Biogeography and systematics of a new fossil bark-gnawing beetle (Trogossitidae)
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Nezapomínáme využívat "starší" techniku průzkumu?
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové geologické poznatky z Jeseníků
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    The Nový Kostel earthquake swarm 2000 : Krasnet measurements
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Obětní skalní mísy i v pískovcích?
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    On GPS heighting in local networks
    On some anomalies of VP/VS ratio of West Bohemian swarm 2000 : preliminary results
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    One-dimensional qP-wave velocity model of the upper crust for the West Bohemia/Vogtland earthquake swarm region
    Ongoing passive seismic experiments unravel deep lithosphere structure of the Bohemian Massif
    Opály v západním okolí Třebíče
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Oscillopha ostreiformis sp.n. (Bivalvia, Ostreina) from the Santonian of the Hammadah al Hamra area (Libya)
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Ostrov Skye, přírodní klenot Skotska
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal)
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Palaeoclimate analysis of the flora of the Klikov Formation, Upper Cretaceous, Czech Republic
    Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika)
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich)
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Pan-African modification of the contact between middle and upper crust in the western zone of the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Passive seismic experiment mosaic - a pilot study of mantle lithosphere anisotropy of the Bohemian Massif
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity Vlastějovic
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Petaloporella (Cryptostomata, Bryozoa) from the Lower Devonian of central Bohemia
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrographische und geochemische Untersuchungen am Schlackenkegel des Komorní hurka im Egerbecken (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Platform part of ČSSR
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Počítačová grafika a ověřování možnosti tvorby geologických map
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Podzemím slunné Itálie
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Poseidon - mimořádný objev
    Posloupnost žilných hornin středočeského plutonu
    Possibilities of using geological and geophysical data to create a 3D structural model of Upper Silesia Coal Basin
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Postcollisional high-grade metamorphism, orogenic collapse, and differential cooling of teh East African Orogen of northeast Mozambique
    Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003
    Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    Pouzdřany - wine cellars
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražská synforma (terminologická glosa)
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Pre-conference fieldtrip: structure and metamorphism of the Meliata Unit
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Precambrian metallogeny of the Bohemian Massif
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Pressure instability of magnetic susceptibility of pyrrhotite bearing rocks from the KTB borehole
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Problem najvyższych jednostek tektonicznych w Tatrach
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Problémy geologické stavby obalu desenské klenby
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Přibyslavice near Čáslav
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quartäre und rezente Krustenbewegungen im Bereich der Marienbader Störungszone und des Egerer Beckens (Tschechien) : abgeleitet aus morphotektonischen Untersuchungen
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Quaternary Deposits
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Re-examination of the genus Omphalophloios White, 1898 from the Upper Silesian Coal Basin
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geological division of the Bohemian Massif
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
    Regionally metamorphosed greisens of the Moldanubicum
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Registr významných geologických lokalit
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using the Master event method
    Relocation of the 2001 earthquake sequence in Aegion, Greece
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Remnants of Moldanubian HP-HT granulites in the eastern part of the Bavarian Forest (south-western Bohemian Massif)
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Results of the geodynamic investigations in the Stołowe Mts. research area
    Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Review of the Late Miocene flora of Vegora, western Macedonia, Greece
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Riebeck, Sauer und Sokotra
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    Riziková oblast Neapolského zálivu
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian boundary interval - Kněžívka of NW margin of Prague
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 1, Einführung und Keilblattpflanzen (Sphenophyllales)
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 2, Calamiten und Lepidophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 3, Farne
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 4, Farnsamer und Farnlaub unbekannter taxonomischer Stellung
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 5, Ginkgophyten, Coniferophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Polska
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Růže pouště
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rýdeč
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    The Saxonian Granulite Massif (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif): Indications for the crustal evolution of the Central European Variscides from U-Pb-LA-SF-ICP-MS zircon ages
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedliště near Polička
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Seismic activity around and under Krakatau Volcano, Sunda Arc : constraints to the source region of Island Arc Volcanics
    Seismic activity in the Czech Republic in 2008
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic source model from West Bohemia seismograms inversion : the method and preliminary results for ML=2.0, Jan 17 1997 event
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
    Seismicity in the Vogtland/Western Bohemia earthquake region between 1962 and 1998
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární výplně Cueva Charles Brewer
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sequence stratigraphy of Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic): preliminary results
    Sequence stratigraphy of the Elbtal and Danubian Cretaceous groups (Germany) : tentative Cenomanian-Turronian correlations across the Bohemian Massif
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silurian and Devonian foraminifers and other acid-resistant microfossils from the Barrandian Area
    Silurian-Early Devonian cephalopod limestones, Prague Basin
    Silurian graptolites from North Cape turbidites
    Silurian/Devonian boundary sequence: Variation of organic matter as a function of energy fluctuations in the depositional system (Dadas Fm., SE Turkey)
    Silurian/Devonian boundary sequences: global and environmental significance of enhaced bioproductivity
    Silurské Pompeje na Kosově
</