Record details

Classfication no.
    551.58
Article
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Contribution to the methodology of climatic regionalization of the Czech Republic
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Relationships between the North Atlantic Oscillation index and temperatures in Europe in global climate models
    Sandy a změna klimatu
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Sucho se živí suchem
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy