Record details

Classfication no.
    551.8
Article
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Carboniferous foraminiferal paleobiogeography in Turkey and its implications for plate tectonic reconstructions
    The continuum between Cadomian orogenesis and opening of the Rheic Ocean: Constraints from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating and analysis of plate-tectonic setting (Saxo-Thuringian zone, northeastern Bohemian Massif, Germany)
    The contribution of paleogeography and paleoecology to the recognition of the evolution and systematics of the anuran family Palaeobatrachidae
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    The Eocene and Early Oligocene floras of the Russian Plain and their relation to the palaeofloras of Central Europe
    Erstnachweis der Gattung Xantium LINNÉ (Compositae) im europäischen Jungtertiär (Messiniano, Italien)
    Evolution and paleogeography of Eospirifer (Spiriferida, Brachiopoda) in Late Ordovician and Silurian
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geografické usporiadanie pôdneho krytu
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Lochkovian (Early Devonian) acritarchs and prasinophytes from the Solimoes Basin, northwestern Brazil
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
    Occurrence and significance of Cenomanian belemnites in the lower Danubian Cretaceous Group (Bavaria, southern Germany)
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Ostracoden im Devon Europas - paläoökologische, paläogeographische und biostratigraphische aspecte
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian medullosaleans in Variscan Euramerica
    Palaeozoic low-oxygen, high-latitude carbonates: Silurian and Lower Devonian nautiloid and scyphocrinoid limestones of the Anti-Atlas (Morocco)
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleobiogeografía de Cyrtinopsidae (Braquiópodos Delthyridina del Silúrico y Devónico)
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Paleogeografia Rimavskej kotliny
    Paleogeografické problémy jury západných Karpát
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleogeography and its significance for the phylogeny of some european fossil frogs
    Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Phylogenetic and biogeographic analysis of deiphonine trilobites
    Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pohádkový svět pyramid
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    River terrace - important paleoclimatic indicator
    Saxo-Thuringia in the Variscan belt from a geodynamic point of view
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Silurian and Devonian foraminifers and other acid-resistant microfossils from the Barrandian Area
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Structural evolution of the Prague synform (Czech Republic) during Silurian times: An AMS, rock magnetism, and paleomagnetic study of the Svatý Jan pod Skalou dikes : consequences for the nappes emplacement
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Topography of the Variscan orogen in Europe: failed-not collapsed
    Towards vegetation mapping based on the fossil plant record
    The two plate model of the Variscan orogeny - One plate boundary zone with many subduction zones
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    The Variscan orogeny in the Saxo-Thuringian zone - Heterogenous overprint of Cadomian/Palaeozoic Peri-Gondwana crust
    The Variscan Terrane Wreck and its implications for Pangea
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vznik mořských pánví v evropských variscidách
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře