Record details

Classfication no.
    553.2
Article
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Cínové a wolframové rudy v prekambriu baltského štítu
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    The evolution of Neogene volcanism and its metallogeny in the western Carpathians
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    Geological conditions of the origin of the Meggen-type deposits (Rheinisches Schiefergebirge Mts.)
    Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
    Les gîtes filoniens a F, Ba (+Pb, Zn, Ag, Cu) de Moldava et de Harrachov (Tschécoslovaque)
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    Jsou naše stratiformní ložiska "stratiform" nebo "stratabound"?
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Magnesite deposits and occurences in the west Carpathians, their genesis and geochemistry
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Métallogénie de la Tchéchoslovaquie
    Metalogenetický výskum v severogemeridnom perme
    Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
    Metalogenéza uránu československých západných Karpát
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Polymetalické prvky v produktívnych zónach Malých Karpát a genéza ložísk
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
    Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek
    Problémy metalogenetického rajónovania v Spišsko-gemerském rudohorí
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Prognózne kritériá mineralizácií úzko viazaných na gemeridné granity
    Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
    Relations between plutonism and metallogeny (experience from the Bohemian massif)
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in defining 'metallotects'
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Young alkaline volcanism and related metasomatic processes in the vincinity of Bogatynia, Poland
    Zvláštnosti transportu a koncentrace jemně dispergovaného a koloidního zlata