Record details

Classfication no.
    929
Article
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    75 let Jaroslava Haka
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Bývalý geolog - současný malíř
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Granitový problém v díle W. S. Pitchera a jeho spolupracovníků
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    István Bérczi, honorary member award
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Ján Nepomuk Lang z Handstadtu (1770-1842)
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Krajiny Václava Cílka
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána
    Ljudi i okamenelosti
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Martin Chovan
    Medaile Ernsta Macha
    Mgr. Petr Chabr není
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel Jiří Hlávka
    Odešel Josef Veselý
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. sa dožil sedemdesiatich piatich rokov
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Rosického goniometr
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučili jsme se ...
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Šedesát let Vojena Ložka
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za Čestmírem Nekovaříkem
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Josefem Kafkou
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za profesorem Häuflerem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zomrel Arnold Nemčok
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum Jaroslavy Loučkové
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.