Record details

Title
    Acta rerum naturalium
ISSN
    1801-5972
ISBN
    80-86382-14-1
    80-86382-17-6
    978-80-86382-00-5
    978-80-86382-01-2
    978-80-86382-35-7
Country
    Česká republika
Keyword
    Acta
    Naturalium
    Rerum
Articles from this serial
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Těžba zlata na Manětínsku
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných