Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
ISSN
    1212-6209
Country
    Česká republika
Keyword
    2002
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from this serial
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie